Home

Specialist in mobiliteit


Op 20 september heeft de rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden de wettelijke schuldsaneringsregeling uitgesproken ten aanzien van INCA Techniek. Onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris is het bedrijf nog 3 weken voortgezet tot en met 14 oktober.

Wij zijn met de bewindvoerder op zoek naar partijen die het bedrijf of delen daarvan willen overnemen. Wij hopen dat een nieuwe partij u in de toekomst van dienst kan zijn.


INCA Techniek produceert en levert innovatieve, duur­zame en veilige scootmobielen en driewielscooters voor personen met specifieke behoeftes. 

De speci­fieke behoeftes en wensen van de klant staan centraal bij INCA Techniek. Keuzevrijheid en eigen regie zijn daarbij belangrijke kernwoorden. Trends en ontwikkelingen in de markt worden door het INCA-team aan vakspecialisten tijdig gesig­naleerd en resulteren in innovatieve producten en oplossingen op maat.